Ngày 6-1, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đồng Hỷ tổ chức Tuần cao điểm Tết vì người nghèo 2020 tại xã Văn Hán. Tham dự Chương trình có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.
Dân tộc Việt Nam từ khi dựng nước đến nay đã trải qua bao thăng trầm, biến động lịch sử; xuyên suốt quá trình đó, Phật giáo luôn găn bó, keo sơn cùng vận mệnh của quốc gia, dân tộc. Lịch sử đã chứng minh, khi đất nước hùng cường thì Phật giáo hưng thịnh; khi Tổ quốc lâm nguy, Phật giáo sẵn sàng đứng...
Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam được quy định trong Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam, Quyết định số 217-QĐ/TW, của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, để cụ thể hóa quyết định này Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban...
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG (01/02/2018 12:00:00 SA)
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-MTTW-UB ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)
Võ Nhai là huyện vùng cao của tỉnh Thái Nguyên, có diện tích tự nhiên là 83.923,14 ha; địa hình phức tạp, vùng sâu, xa đi lại còn khó khăn; dân số trên 68 nghìn người, có 08 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 69%. Huyện có 14 xã, 01 thị trấn, trong đó có 9 xã đặc biệt khó khăn,...