Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đăng trên Bản tin Công tác Mặt trận và Website: mattranthainguyen.org.vn Dự thảo Báo cáo chính...
Sau 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, Định Hóa đã có 6/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đều đạt bình quân từ 10-16 tiêu chí; kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn được quan tâm đầu tư, diện mạo nông thôn...
Tháng 12/2017, Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính Phủ đối với Trường Mầm Non Họa Mi. Thành phần đoàn giám sát gồm có các đồng chí trong Ban Thường...
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG (01/02/2018 12:00:00 SA)
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-MTTW-UB ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)
Ngày 25 tháng 3 năm 2019, Ủy ban MTTQ huyện Phú Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 tổ chức hội nghị lần thứ mười ba để báo cáo kết quả công tác mặt trận quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019, đồng thời chuẩn bị các nội dung cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện...