Hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Phú Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024Trong hai ngày (13-14/5/2019), Ủy ban MTTQ huyện Phú Bình đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnhThái Nguyên.

Nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ các cấp huyện Phú Bình đã phát huy vai trò, trách nhiệm, thể hiện tính liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị - xã hội, những cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 20 triệu đồng (năm 2013) lên 50 triệu đồng (năm 2018); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,87% xuống còn 6,73% (năm 2018), an sinh xã hội được đảm bảo, chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ các cấp phát huy vai trò tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trong 5 năm qua, toàn huyện đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 1.446.900.000 đồng, hỗ trợ xây dựng 59 nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 8.250 triệu…Với những thành tích đạt được, Ủy ban MTTQ huyện được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng nhiều Cờ thi đua và nhiều Bằng khen.Phát huy những thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ huyện Phú Bình tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phấn đấu 100% khu dân cư triển khai và thực hiện đầy đủ 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình “Phú Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”. Hằng năm, 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó 85% trở lên khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội. Phấn đấu 90% trở lên số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 75% trở lên khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 65 ông bà ủy viên,  hiệp thương cử 17 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024… Tại phiên họp thứ nhất cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện gồm 3 ông, bà; Ông Dương Văn Định - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ  huyện Phú Bình khoá XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

                                      Quang Thủy

                                                             (Ủy ban MTTQ huyện Phú Bình)

 

 

 

  


 

 

Các tin liên quan

Các tin khác