Các phong trào thi đua, các cuộc vận động

Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng


 GS.TS Nguyễn Trọng Điều, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội cho Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên.


Ngày 20-12, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suôt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng” và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác khuyến học tỉnh Thái Nguyên năm 2019.

Đến dự có GS.TS Nguyễn Trọng Điều, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện một số cơ quan, ban ngành trong tỉnh.

Qua 3 năm triển khai thực hiện, Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" đã được phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng phong trào gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo...

Kết quả, toàn tỉnh có trên 61% gia đình đạt tiêu chí Gia đình học tập, hơn 52%  Dòng học học tập, gần  53% Cộng đồng học tập, vượt so với mục tiêu Đề án quốc gia đặt ra từ 20-30%.

Thông qua các nội dung Đề án, hoạt động học tập các Trung tâm học tập cộng đồng toàn tỉnh đã tổ chức được trên 5.400 lớp học, thu hút trên 374 nghìn lượt học viên. Đây chính là động lực thục đẩy phong trào học tập, tự nâng cao trí thức, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Năm 2018, Hội khuyến học trong toàn tỉnh cũng đã nhận được gần 7 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho học sinh nghèo, học sinh giỏi và giáo viên dạy giỏi, khen thưởng, động viên kịp thời phong trào khuyến học các dòng họ, cộng đồng.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020 đạt chỉ tiêu có trên 70% gia đình đạt tiêu chí Gia đình học tập, tiếp tục giữ vững và nâng tỷ lệ  Cộng đồng học tập lên trên 50% và 60% số cơ quan đạt danh hiệu Đơn vị học tập.

Trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá xếp loại, công nhận các danh hiệu Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập giai đoạn 2017 - 2020 trong toàn tỉnh nhằm đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, nhân dân tích cực tham gia nhân rộng các mô hình học tập phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc…

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên Cờ thi đua xuất sắc năm 2018 và trao tặng 102 Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp Khuyến học cho các cá nhân đã có nhiều thành tích trong hoạt động của Hội.

Trần Nguyên

Các tin khác