Tin hoạt động

Đơn vị cuối cùng của huyện Đồng Hỷ tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhiệm kỳ 2019 – 2024Các đ/c lãnh đạo MTTQ tỉnh, huyện Đồng Hỷ chụp ảnh lưu niệm cùng UB MTTQ xã Hóa Thượng khóa XIX

Sáng ngày 19/3/2019, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ diễn ra trong không khí phấn khởi. Tới dự có các đồng chí: Lê ngọc Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Khắc Tân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đồng Hỷ; Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; các đại biểu mời cùng 79 đại biểu chính thức của Đại hội.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hóa Thường đã tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ XVIII; hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Đại hội đã đề ra. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được đẩy mạnh, tăng cường đổi mới về nội dung, phương thức; triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các hoạt động chăm lo, giúp đỡ người nghèo, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông… ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực; thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát, phản biện xã hội đạt kết quả bước đầu…

Đại hội đã nhất trí thông qua 11 chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam xã Hóa Thượng nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 5 chương trình công tác trọng tâm. Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ xã Hóa Thượng nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 38 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ xã Hóa Thượng, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 3 đồng chí, đồng chí Lê Thành An được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã.

Xã Hóa Thượng là đơn vị cuối cùng của huyện Đồng Hỷ tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã và huyện Đồng Hỷ là địa phương thứ ba của tỉnh đã hoàn thành xong  Đại hội MTTQ cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024, sau thành phố Thái Nguyên và huyện Phú Bình. Các huyện, thành phố, thị xã còn lại sẽ hoàn thành tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã trong tháng 3 năm 2019.  

 

Linh Linh

                                  

Các tin liên quan

Các tin khác