Tin hoạt động

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC TẬP HỢP, XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘCĐồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, công tác Mặt trận tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới, thể hiện tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức thành viên và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo. MTTQ các cấp đã triển khai thực hiện tốt chương trình hành động do Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đề ra, góp phần tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Ủy ban MTTQ các cấp đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Làm tốt công tác vận động, tập hợp đồng bào các dân tộc, tôn giáo, phối hợp thăm hỏi, chúc mừng các cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc trong các dịp lễ tết; biểu dương người tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo. Hằng năm chủ trì, phối hợp tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, góp phần tập hợp, xây dựng đoàn kết trong cộng đồng dân cư, mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng gắn bó, gần gũi hơn.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai gắn với phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân. Năm 2018, toàn tỉnh có 81,9% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, 91,1% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; Mặt trận và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân hiến 471,8 ha đất, đóng góp hàng trăm nghìn ngày công lao động, huy động 10.763,1 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông, các công trình dân sinh. Đến hết năm 2018 có 88/139 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được Ban vận động, Ủy ban MTTQ các cấp triển khai sâu rộng, được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực hưởng ứng tham gia. Trong nhiệm kỳ, Quỹ “Vì Người nghèo” cấp tỉnh và các chương trình an sinh xã hội đã huy động được 506 tỷ đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” vận động được trên 56 tỷ đồng. Đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 1.249 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền 43 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng 90.501 suất quà cho người nghèo, học sinh nghèo với số tiền 28,416 tỷ đồng; phối hợp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 34 đảng viên được nhận huy hiệu 50 tuổi đảng trở lên là hộ nghèo với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng; thăm, tặng 463.494 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với số tiền 100,648 tỷ đồng. Đặc biệt từ năm 2017, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm tạo nguồn lực thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Thực hiện “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo”, trong 02 năm 2018, 2019 đã vận động 45 tỷ đồng, trao tặng 32.000 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, bệnh nhân nghèo... góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội bước đầu phát huy hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, MTTQ các cấp đã chủ trì giám sát 941 chuyên đề về thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; chính sách người có công; chính sách dân tộc; bảo hiểm y tế; bảo vệ môi trường; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới;. Tổ chức 274 hội nghị góp ý, phản biện vào dự thảo các dự án luật, Nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND, các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua giám sát, phản biện xã hội đã phát huy dân chủ của nhân dân, kịp thời phát hiện những hạn chế, tồn tại để phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn.

MTTQ các cấp phối hợp với Ban Dân vận cấp ủy, các địa phương chuẩn bị, tổ chức tốt các Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Trong 5 năm đã phối hợp tổ chức 463 hội nghị tiếp xúc, đối thoại, tại các Hội nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã tiếp thu, chỉ đạo giải quyết 4.046 ý kiến của nhân dân, người lao động, góp phần giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng, các vấn đề bức xúc, kiến nghị của nhân dân ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp kéo dài.

Mặt trận các cấp tích cực tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp theo quy định. Đã chủ trì, phối hợp thực hiện tốt quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần, chất lượng; tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử đạt tỉ lệ cao 99,7%; đã bầu được 07 đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, 75 đại biểu HĐND tỉnh, 340 đại biểu HĐND cấp huyện, 4.642 đại biểu HĐND cấp xã.

Ủy ban MTTQ các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần, thể hiện tính đại diện, tính tiêu biểu, thiết thực. Bộ máy cơ quan chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn, bước đầu hoạt động hiệu quả. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ được quan tâm thực hiện, đã phối hợp tổ chức 56 lớp, hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cho 5.841 lượt cán bộ MTTQ các cấp, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 04 cờ thi đua xuất sắc, UBND tỉnh tặng 02 cờ thi đua xuất sắc; 892 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; 407 tập thể, 250 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay, trong nhiệm kỳ tới MTTQ các cấp sẽ tập trung, triển khai thực hiện tốt 5 chương trình hành động với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.. Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

2. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; vận động các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh; đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

3. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia giám sát cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh kịp thời với các cấp ủy đảng, chính quyền xem xét, giải quyết.

4. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân.

Tuyên truyền đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập; tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, chính sách thu hút đầu tư của đất nước, của tỉnh Thái Nguyên; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước.

5. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Củng cố, kiện toàn Ủy ban MTTQ các cấp đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần, coi trọng tính đại diện, tính tiêu biểu và thiết thực; mở rộng thành phần các cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo; kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận tâm huyết, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa MTTQ với chính quyền, các tổ chức thành viên với các nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp./


Các tin khác