Mặt trận tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã

Phú Lương: Tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp xã

Ngày 10, 11/12/2018 xã Yên Đổ huyện Phú Lương đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ 18, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ huyện Phú Lương chọn chỉ đạo điểm đại hội MTTQ các xã, thị trấn nhiệm  kỳ 2019 – 2024. Dự và Chỉ đạo đại hội có đồng chí Ma Văn Rục – Phó bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Lèng Hữu Hiền - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

Trong nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ xã Yên Đổ đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn nới, đô thị văn minh” góp phần không nhỏ vào sự phát triển về kinh tế - văn hóa – xã hội của địa phương. Các chỉ tiêu nhiệm kỳ cơ bản vượt kế hoạch đã đề ra trong đó có những chỉ tiêu vượt trên 10% so với kế hoạch; đặc biệt trong nhiệm kỳ xã Yên Đổ, huyện Phú lương đạt 19/19 tiêu chí Nông thôn mới, nhiều năm Ủy ban MTTQ xã Yên Đổ được ủy ban MTTQ các cấp khen thưởng trong đó có 01 năm được ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khen thưởng.

 Đại hội đã thống nhất chương trình hành động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 – 2024 và được 90 đại biểu chính thực nhất trí thông qua; hiệp thương cử  45 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Yên Đổ khóa 18, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tại hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ xã đã cử ra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ gồm 3 vị đồng thời thống nhất cử ông Trần Văn Quân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã khóa 17 tái cử giữ chức chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Đổ khóa 18 nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ngoài ra, đại hội đã hiệp thương cử 8 vị dự đại hội MTTQ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 – 2024./.

 

Thu Hương (Ủy ban MTTQ huyện Phú Lương)

Các tin khác