Tin hoạt động

Tăng cường đưa hàng Việt đến với người dânNgày 18-4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (CVĐ) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả CVĐ năm 2017; triển khai Kế hoạch nhiệm vụ CVĐ năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CVĐ chủ trì Hội nghị.

Năm 2017, Ban Chỉ đạo CVĐ các cấp tiếp tục được kiện toàn; công tác tuyên truyền được coi trọng. Các đơn vị thành viên phối hợp tổ chức nhiều hội chợ, phiên chợ đưa hàng Việt Nam về nông thôn, miền núi phục vụ nhân dân; xây dựng mô hình điểm bán hàng Việt Nam tại một; Trung tâm xúc tiến Thương mại tỉnh tăng cường hoạt động quảng bá, giúp doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường; tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu, mua sản phẩm hàng Việt Nam tại cơ sở có uy tín, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, có chất lượng cho người tiêu dùng. CVĐ có tác dụng tích cực đến toàn xã hội, người tiêu dùng mua hàng Việt Nam tăng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng Việt Nam trên thị trường trong nước, quốc tế.  

Năm 2018, Ban Chỉ đạo CVĐ tiếp tục tổ chức thực hiện các chỉ thị của Thủ tưởng Chính phủ về tăng cường thực hiện CVĐ; tăng cường sử dụng vật tư, hàng hoá trong nước; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”; vận động các doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ người tiêu dùng; xây dựng được thương hiệu sản phẩm, hàng hoá Việt Nam.

Đồng chí Bùi Xuân Hòa đã yêu cầu khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo CVĐ các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ; đồng thời tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng; từng bước làm thay đổi tập quán của người dân trong sản xuất, tiêu dùng. Sở Công Thương cần tham mưu, đề nghị UBND tỉnh xây dựng, ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ cho doanh nghiệp và xúc tiến việc xây dựng trung tâm thương mại, giới thiệu hàng Việt Nam đến người tiêu dùng.

Phạm Ngọc Chuẩn

Các tin khác