Tin hoạt động

Tọa đàm khoa học Mặt trận Việt Minh và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng ngày 5/11/2019, tại thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên và Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Mặt trận Việt Minh và tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh - bài học kinh nghiệm về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay”. Dự và chủ trì Tọa đàm có Tiến sĩ Tạ Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam; đồng chí Lê Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Bùi Huy Toàn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh. Tham dự Tọa đàm có các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo và cán bộ làm công tác Mặt trận ở Trung ương và Mặt trận một số địa phương.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi về vị trí, vai trò của Mặt trận Việt Minh, bài học kinh nghiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc như: Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự ra đời của Mặt trận Việt Minh; những chính sách căn bản của Mặt trận Việt Minh trong việc vận động, tập hợp quần chúng tham gia cách mạng và bài học về việc ban hành, thực hiện các chính sách đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới; xây dựng thế trận lòng dân, thành công của Mặt trận Việt Minh và bài học kinh nghiệm trong tình hình ngày nay; phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong tăng cường khối đại đoàn kết và đồng thuận của xã hội trong tình hình mới; những đóng góp của các tổ chức Mặt trận tỉnh Thái Nguyên trong cuộc cách mạng tháng 8/1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; các hình thức tuyên truyền, vận động của Mặt trận Việt Minh và bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay…

Thông qua Tọa đàm đã làm sáng tỏ sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của Mặt trận Việt Minh và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tọa đàm khoa học là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019)./.

Phạm Trung Dũng

 

Các tin khác