Các phong trào thi đua, các cuộc vận động

(19/06/2017)
Trong triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, Tiên Hội (Đại Từ) không phải là xã điểm của huyện, nhưng đến kết thúc giai đoạn này, xã đạt 19 tiêu chí NTM, trở thành điểm sáng của phong trào. Năm 2017, Tiên Hội phấn đấu đạt xã điểm nông thôn mới (NTM) tiên tiến; đến năm 2020 đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu của tỉnh.
(19/06/2017)
Trồng rừng sản xuất để tạo nguồn thu nhập cho người dân đã, đang phát triển mạnh tại huyện Võ Nhai và bước đầu đem lại hiệu quả về kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, người trồng rừng ở huyện vùng cao này đang gặp nhiều khó khăn, trong đó có việc bị thương lái ép giá lâm sản. Nguyên nhân của tình trạng trên là do nhiều khu vực trồng rừng sản xuất ở Võ Nhai chưa có các tuyến đường lâm sinh để vận chuyển lâm sản khi khai thác…
(15/06/2017)
Rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá (Võ Nhai)- nơi đây, vào ngày 15-9-1941, giữa vòng vây ép chặt của kẻ thù, Trung đội Cứu quốc quân 2 - tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được thành lập. “Lửa thiêng Tràng Xá” đã thổi bùng ngọn lửa cách mạng sục sôi, cổ vũ nhân dân cả nước nhất tề vùng lên tiến hành khởi nghĩa giành thắng lợi Cách mạng Tháng 8-1945.
(15/06/2017)
Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tôn giáo về Bảo vệ môi trường, ứng phó với biên đổi khí hậu, giai đoạn 2015-2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên đã ký kết Chương trình phối hợp với các tôn giáo trên địa bàn tỉnh về ..
(15/06/2017)
Những năm qua, được sự hưởng ứng và phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
(15/06/2017)
Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, với mục tiêu tiết kiệm chi phí trong khám, chữa bệnh góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Vừa qua Sở Y tế Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị chuyên đề triển khai thực hiện Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”.
(02/06/2017)
Năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã được chọn để xây dựng “Nông thôn mới kiểu mẫu” cho giai đoạn 2016-2020.
<<  <  1  2  3  4  [5]  >  >>