Hoạt động Giám sát và phản biện xã hội

(08/08/2019)
Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam được quy định trong Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam, Quyết định số 217-QĐ/TW, của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, để cụ thể hóa quyết định này Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2854-QĐ/TU, về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
(12/12/2017)
Tháng 12/2017, Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính Phủ đối với Trường Mầm Non Họa Mi. Thành phần đoàn giám sát gồm có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; Ban dân vận Thành ủy; CLB hưu trí thành phố; Hội khuyến học thành phố; Phòng giáo dục và đào tạo, Phòng nội vụ, Phòng tài chính kế hoạch, Liên đoàn lao động thành phố Thái Nguyên.
(19/06/2017)
Chiều 15/6, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Lễ ký
(15/06/2017)
Đến cuối năm 2016 toàn tỉnh Thái Nguyên có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó thành phố Thái Nguyên có 8/8 xã và thành phố Sông công có 4/4 xã đều đã về đích xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao chất lượng tiêu chí đối với xã đã đạt chuẩn; 9 xã được chọn để xây dựng “Nông thôn mới kiểu mẫu” cho giai đoạn 2016-2020.
(15/06/2017)
Thực hiện Chương trình phối hợp số 90/CTr-PH/Cp-ĐCTUBMTTQVN của Chính phủ- Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2016-2020 (Chương trình 90 về ATTP), Ban Thường trực UB MTTQVN tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
(15/06/2017)
Sáng 7/6, tại Thái Bình, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Bàn giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Đề xuất cơ chế kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam, các Tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
(02/06/2017)
Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW về ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của Bộ Chính trị (khóa XII) do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và Ban Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức sáng 16/5 tại Hà Nội.