Văn bản hướng dẫn

Số/Ký hiệu: Trích yếu:
Loại văn bản:   Hình thức văn bản:  
Lĩnh vực:   Cơ quan ban hành:  
Năm ban hành:  
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Download
Số: 33 /HD-MTTQ-BTT 11/02/2020 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 Download
Số: 34 /HD-MTTQ-BTT 11/02/2020 HƯỚNG DẪN Công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020 Download
Số: 35/HD-MTTQ-BTT 12/02/2020 HƯỚNG DẪN Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020 Download
Số: 32 /HD-MTTQ-BTT 10/02/2020 HƯỚNG DẪN tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Download
Số 31/HD-MTTQ-BTT 05/02/2020 HƯỚNG DẪN Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020 Download
Số: 28/QC-MTTQ-UB 26/09/2019 QUY CHẾ LÀM VIỆC của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên khoá XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Download
Số:14/CT-MTTQ-UB 26/09/2019 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Download
001 16/07/2019 Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XV nhiệm kỳ 2019-2024 Download
2088 08/07/2019 Về việc vận động xây qungj Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2019 Download
Số 306 /HD-MTTQ-BTT 16/05/2019 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019) Download
Số: 302/KH-MTTQ-BTT 23/04/2019 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 - 2025” Download
Số 598 /BC-MTTQ-BTT 19/03/2019 BÁO CÁO Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Download
Số 289/HD-MTTQ-BTT 28/02/2019 HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Download
số 124-QĐ/TW 02/02/2018 Quy định về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên Download
Số 286 /HD-MTTQ-BTT 18/02/2019 Hướng dẫn Công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019 Download
số 264/KH-MTTQ-BTT 20/09/2018 Kế hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam..... Download
số 266/KH-MTT-BTT 09/10/2018 Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ..... Download
số 276/HD-MTTQ-BTT 02/11/2018 Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 Download
Số 511/BC-MTTQ-BTT 30/10/2018 Báo caos Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW,ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc,các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân Download
1738/MTTQ-BTT 29/10/2018 Triển khai tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 Download
<<  <  [1]  2  3  >  >>