Số hiệu 001
Loại văn bản Báo cáo
Cơ quan phát hành Ủy ban MTTQ Thái Nguyên
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Ngày ban hành 16/07/2019
Trích yếu nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XV nhiệm kỳ 2019-2024
Người ký duyệt Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh
Download 7855045e-3aea-42d8-8e00-d063a13e2f01.doc