Số hiệu 2088
Loại văn bản Kế hoạch, Quy chế
Cơ quan phát hành Ủy ban MTTQ Thái Nguyên
Hình thức văn bản Hình thức khác
Ngày ban hành 08/07/2019
Trích yếu nội dung Về việc vận động xây qungj Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2019
Người ký duyệt Phạm Thái Hanh
Download 371d27d8-094e-405c-bc41-2b8cb08454d8.docx