Số hiệu Số: 223/HD-MTTQ-BTT
Loại văn bản Hướng dẫn
Cơ quan phát hành Ủy ban MTTQ Thái Nguyên
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Ngày ban hành 29/01/2018
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN Học tập chuyên đề năm 2018; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Tùng
Download 8cd96f18-cd96-4045-a001-936b74559d11.doc