Số hiệu Số: 23/TTr-MTTW-BTT
Loại văn bản Loại văn bản khác
Cơ quan phát hành Ủy Ban TW MTTQ Việt Nam
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Ngày ban hành 21/07/2017
Trích yếu nội dung Thông tri Hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Người ký duyệt Trần Thanh Mẫn
Download dae0726f-34eb-4613-b608-e5be1596dafc.doc