Số hiệu Số: 257/KH-MTTQ- BTT
Loại văn bản Kế hoạch, Quy chế
Cơ quan phát hành Ủy ban MTTQ Thái Nguyên
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Ngày ban hành 28/08/2018
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2019-2024
Người ký duyệt Phạm Hoàng Sơn
Download 8fb2e0b6-7c1c-4eb8-b4b5-87e0467abdfc.doc