Số hiệu Số: 258/HD -MTTQ- BTT
Loại văn bản Hướng dẫn
Cơ quan phát hành Ủy ban MTTQ Thái Nguyên
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Ngày ban hành 28/08/2018
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024
Người ký duyệt Phạm Hoàng Sơn
Download 528f9934-d318-40be-85df-6a5b3bfb212a.doc