Số hiệu Số 286 /HD-MTTQ-BTT
Loại văn bản Hướng dẫn
Cơ quan phát hành Ủy ban MTTQ Thái Nguyên
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Ngày ban hành 18/02/2019
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Tùng
Download 0d1f0b9a-5cb3-4d22-898b-2c82b03b484c.doc