Số hiệu Số: 302/KH-MTTQ-BTT
Loại văn bản Kế hoạch, Quy chế
Cơ quan phát hành Ủy ban MTTQ Thái Nguyên
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Ngày ban hành 23/04/2019
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 - 2025”
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Tùng
Download eb2b64d6-961e-42f3-a964-a94e1ff35004.doc