Số hiệu Số: 394/BC-MTTQ-BTT
Loại văn bản Báo cáo
Cơ quan phát hành Ủy ban MTTQ Thái Nguyên
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Ngày ban hành 28/11/2017
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận năm 2017, Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018
Người ký duyệt Nguyễn Đức Minh
Download dc529f59-4a8a-403f-8837-62369b8bb714.doc