Số hiệu Số 511/BC-MTTQ-BTT
Loại văn bản Báo cáo
Cơ quan phát hành Ủy ban MTTQ Thái Nguyên
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Ngày ban hành 30/10/2018
Trích yếu nội dung Báo caos Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW,ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc,các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân
Người ký duyệt Phạm Hoàng Sơn
Download 0a8e72e1-7cf0-4825-b830-402e40bab1b4.docx