Số hiệu Số 598 /BC-MTTQ-BTT
Loại văn bản Báo cáo
Cơ quan phát hành Ủy ban MTTQ Thái Nguyên
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Ngày ban hành 19/03/2019
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Tùng
Download d01d72ef-6cf9-4147-887d-089867e1eb55.doc