Số hiệu số 124-QĐ/TW
Loại văn bản Loại văn bản khác
Cơ quan phát hành Cơ quan khác
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Ngày ban hành 02/02/2018
Trích yếu nội dung Quy định về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên
Người ký duyệt Trần Quốc Vượng
Download b9fe5ca0-a6f6-4d85-9242-b1fed60ea862.rar