Số hiệu số 276/HD-MTTQ-BTT
Loại văn bản Hướng dẫn
Cơ quan phát hành Ủy ban MTTQ Thái Nguyên
Hình thức văn bản Văn bản pháp luật
Ngày ban hành 02/11/2018
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
Người ký duyệt Lê Ngọc Linh
Download e52b15b0-a8c5-4242-82b5-a21972b6316a.rar