Văn bản hướng dẫn

Số/Ký hiệu: Trích yếu:
Loại văn bản:   Hình thức văn bản:  
Lĩnh vực:   Cơ quan ban hành:  
Năm ban hành:  
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Download
Số: 75 /CTr-MTTQ-BTT 31/01/2018 CHƯƠNG TRÌNH Giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2018 Download
Số:224/KH-MTTQ-BTT 31/01/2018 KẾ HOẠCH Tuyên truyền phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 Download
Số: 394/BC-MTTQ-BTT 28/11/2017 Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận năm 2017, Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018 Download
Số: 68/TB-MTTQ-BTT 27/11/2017 Thông báo Hoạt động của Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 (Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII) Download
Số: 217/KH-MTTQ-BTT 17/11/2017 kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả Download
Số: 217/KH-MTTQ-BTT 17/11/2017 kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả Download
Số: 121/2017/TT-BTC 15/11/2017 Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh Download
Số: 211/HD-MTTQ-BTT 28/09/2017 Hướng dẫn Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2017 Download
Số: 210 /KH-MTTQ-BTT 27/09/2017 kế hoạch Tổ chức hoạt động Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2017 Download
Số: 23/TTr-MTTW-BTT 21/07/2017 Thông tri Hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Download
Số: 63/TB-MTTQ-BTT 07/07/2017 Thông báo hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017 Download
202 /HD-MTTQ-BTT 22/06/2017 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) Download
1138/MTTQ-BTT 05/05/2017 Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) Download
78/HD-MTTW-BTT 24/04/2017 Hướng dẫn Nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã Download
194 /KH-MTTQ-BTT 28/04/2016 Kế hoạch hội nghị triển khai: Nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công Download
185 /KH-MTTQ-BTT 30/03/2017 Kế hoạch tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 Download
167/HD -MTTQ-BTT 09/02/2017 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 Download
176/HD-MTTQ-BTT 24/02/2017 Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017 Download
166/HD -MTTQ-BTT 27/09/2017 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 Download
<<  <  1  [2]  >  >>