Truy cập nội dung luôn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI NGUYÊN

Võ nhai đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị

05-10-2017 00:00

 

Xác định cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Trong thời gian gần đây, huyện Võ Nhai quyết tâm đẩy mạnh và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, công chức ngày một nâng cao kiến thức chuyên môn, linh hoạt trong phương thức làm việc để hiệu quả giải quyết công việc mình phụ trách một nâng lên.Lực lượng cán bộ, công chức trẻ của huyện nhà cần quyết tâm và tiên phong thực hiện tốt việc cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình công tác bằng những việc làm và kết quả cụ thể

Trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện, huyện Võ Nhai đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các kế hoạch, văn bản trên cơ sở bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch CCHC của Thủ tướng Chính Phủ và của UBND tỉnh. Qua đó đã tạo điều kiện cho các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC với các nội dung trọng tâm, trọng điểm. Nhờ đó, công tác CCHC trên địa bàn huyện từng bước được triển khai đồng bộ và hiệu quả: Thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy nhà nước, UBND huyện đã xây dựng  Đề án sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài truyền thanh - Truyền hình huyện thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, tinh giản biên chế của 01 công chức hành chính; 02 viên chức sự nghiệp giáo dục; 03 cán bộ công chức cấp xã.

Hiện đại hoá nền hành chính, huyện Võ Nhai đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, đồng thời tăng cường cơ sở vật chất cho bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Kết quả thực hiện công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa đã đáp ứng yêu cầu của nhân dân, tiết kiệm được thời gian đi lại của các cá nhân, tổ chức. Trong tháng 9 năm 2017, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện đã tiếp nhận 276 hồ sơ, giải quyết xong 81,5% số hồ sơ đúng thời gian, đúng quy định, còn 51 hồ sơ vẫn đang trong thời gian giải quyết; cấp xã tiếp nhận 10.776 hồ sơ, giải quyết xong 100% số hồ sơ.
Điểm nổi bật nữa trong công tác CCHC ở huyện Võ Nhai đó chính là đã xây dựng được Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp và đề án tổ chức lại hoạt động của Ban Quản lý các dự án Đầu tư và xây dựng huyện Võ Nhai. Đây chính là căn cứ để giao chỉ tiêu biên chế, nâng ngạch, tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công việc.
Đóng trên địa bàn huyện miền núi, trình độ dân trí còn hạn chế nên các cán bộ luôn ý thức việc cần giải thích rõ ràng, kiên nhẫn lắng nghe, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính để hạn chế tối đa sự phiền hà cho các cá nhân, tổ chức và đảm bảo hiệu quả giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác. Vì vậy, bộ phận một cửa, nhất là một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai ở huyện Võ Nhai luôn hoạt động ổn định, có hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế như: việc rà soát các TTHC còn chậm, chưa có kiến nghị về sửa đổi, thay thế, bổ sung các TTHC. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trang bị còn thiếu, bố trí sắp xếp vị trí chưa khoa học.
Nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, giải pháp mà huyện Võ Nhai đặt ra là: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, của huyện; tăng cường kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn huyện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đơn vị thi công sớm hoàn thiện các hạng mục sửa chữa, cải tạo bộ phận TN & TKQ huyện để sớm nhận bàn giao đi vào hoạt động; chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch; tích cực tuyên truyền đến người dân trên địa bàn hiểu và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả dịch vụ công ở mức độ 2 và tiến tới triển khai mức độ 3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai áp dụng tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức cá nhân được biết và lựa chọn áp dụng.

Trong thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh cải cách TTHC, huyện Võ Nhai tăng cường kiểm tra, kiểm soát quy trình giải quyết TTHC tại các cơ quan, địa phương; nhất là công tác rà soát TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu công việc, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

 

                                                         Vũ Thị Ngọc

                               UV TT UB Mặt trận Tổ quốc huyện Võ Nhai

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:824

Tổng truy cập: 8021