Truy cập nội dung luôn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI NGUYÊN

Định Hóa - Nhiều chính sách quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số

17-05-2019 00:00

Trong những năm qua, việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo nói chung và công tác dân tộc trên địa bàn huyện Định Hóa đã phát huy hiệu quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương được nâng lên, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

 

Ảnh: Nhờ được vay vốn từ ngân hàng chính sách, gia đình anh Phương Văn Viên xã Sơn Phú ( Định Hóa) đã phát triển đàn bò từ 1 con lên 6 con

Đến thăm gia đình anh Phương Văn Viên, dân tộc Cao Lan ở xã Sơn Phú, thăm mô hình chăn nuôi gia súc của gia đình anh. Xuất phát điểm là một hộ nghèo nhiều năm liền, năm 2015, gia đình anh Viên được ngân hàng CSXH huyện Định Hóa cho vay 8 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số để mua 2 con bò cái sinh sản. Qua hơn 4 năm chăm sóc, từ 2 con bò giống ban đầu đã sinh sản cho gia đình 6 con bê con. Với mỗi con bê con có giá từ 5-7 triệu đồng đã giúp gia đình anh trả hết số nợ ngân hàng và có thêm nguồn vốn để tái đầu tư sản xuất.

 

Ảnh: Công trình nước tự chảy giúp người dân xã Thanh Định ( Định Hóa) có nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Bên cạnh các nguồn vốn vay ưu đãi, trong những năm qua, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Định Hóa còn được thụ hưởng các chính sách từ chương trình 135, Đề án 2037, chương trình 30a... Nhờ đó, thu nhập và đời sống của người dân ngày một nâng cao. Đơn cử như tại xã Thanh Định - Một trong những xã nghèo của huyện.  Năm 2017, từ nguồn vốn chương trình nước sạch, địa phương được đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung tại xóm Bản Piềng với tổng mức đầu tư trên 1,2 tỷ đồng. Đây là công trình nước sinh hoạt tập trung thứ 3 được đầu tư trên địa bàn xã. Qua đó, góp phần đưa tỷ lệ người dân trên địa bàn xã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 89%.

 

Ảnh: Công trình nước sạch được đầu tư xây dựng tại xã Bảo Linh ( Định Hóa)

Trong những năm qua, huyện Định Hóa đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đén cơ sở luôn quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền vận động đồng bào hưởng ứng, thực hiện các phong trào, các cuộc vận động để phát triển kinh tế. Theo đó, từ năm 2014 đến nay, huyện Định Hóa đã được thụ hưởng trên 140 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình 135. Từ nguồn vốn trên, huyện đã đầu tư xây dựng, duy tu, bảo dưỡng 225 công trình và thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế, dự án đào tạo cán bộ cơ sở và cộng đồng, chính sách hỗ trợ mô hình giảm nghèo. Cũng trong 5 năm qua, trên địa bàn huyện đã gần 30 nghìn lượt hộ nghèo được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi theo Quyết định số 755, Quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí trên 22 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm, huyện tổ chức đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho trên 2000 lao động địa phương. Nhờ triển khai đồng bộ và có hiệu quả các chính sách đến người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên tỷ lệ hộ nghèo của địa phương giảm bình quân 3,15%.

          Việc triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Định Hóa đã và đang góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và  tạo động lực quan trọng để đẩy nhanh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.               

Thực hiện:   Quế Chi – Cao Khánh

 Trung tâm văn hóa thể thao & truyền thông Định HóaThống kê truy cập

Đang truy cập:509

Tổng truy cập: 8066