Truy cập nội dung luôn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI NGUYÊN

NHÌN LẠI SAU 3 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở ĐỊNH HÓA

21-03-2019 00:00

Sau 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, Định Hóa đã có 6/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đều đạt bình quân từ 10-16 tiêu chí; kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn được quan tâm đầu tư, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện; hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố, tăng cường; dân chủ ở cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong 3 năm qua, huyện Định Hóa đã huy động trên 2 nghìn tỷ đồng từ các nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện, xã và đặc biệt là sự đóng góp của người dân bằng tiền, đất đai, cây cối, ngày công... để thực hiện chương trình.

Có được kết quả trên là nhờ huyện Định Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho Chương trình mục tiêu Quốc gia. Hiện các công trình thuộc nguồn vốn NTM đã được phân bổ vốn và đang thực hiện nên không có nợ đọng xây dựng cơ bản. Đến nay, toàn huyện đã tổ chức được 568 lớp tập huấn về chương trình xây dựng nông thôn mới, với trên 27.600 lượt người tham dự. Qua đó, đã nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân về xây dựng NTM.  Đối với công tác điều chỉnh quy hoạch, lập Đề án xây dựng NTM, giai đoạn 2016-2020. Ngay từ đầu năm 2016, UBND huyện đã chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch NTM để phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Hiện, đã có đã có 14 xã được UBND huyện phê duyệt, các xã còn lại hiện vẫn đang tiếp tục rà soát và bổ sung điều chỉnh quy hoạch nếu thấy bất hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện; 23/23 xã hoàn thành lập đề án và được UBND huyện phê duyệt.                               Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu thôn Bãi Hội, xã Bảo Cường 

Hệ thống các tuyến đường liên xã theo quy hoạch dài 138 km đã cơ bản được cứng hóa 100%, đến hết năm 2018 huyện đã thực hiện kiên cố hóa được 139,25 km đường trục xóm; 30,7 km đường ngõ xóm; 45,24 km đường nội đồng. 225/530 km kênh mương đã cứng hóa; 53/71 trường đạt chuẩn quốc gia; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt trên 80%;  20/23 xã đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế; 23/23 xã có Nhà văn hóa xã hoặc Hội trường UBND xã cơ bản đáp ứng các hoạt động sinh hoạt cộng đồng chung của xã; 162/360 nhà văn hóa xóm đạt chuẩn theo quy định; …

Trong xây dựng NTM, huyện Định Hóa cũng xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung trọng tâm, cốt lõi. Năm 2016, UBND huyện Định Hóa đã ban hành Đề án Tái cơ cấu số 507a/ĐA-UBND ngày 05/7/2016 về “tái cơ cấu ngành nông nghiệp Định Hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016 - 2020” và xây dựng dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và sinh kế bền vững cho người dân cùng trung tâm ATK Định Hóa giai đoạn 2016 – 2020. Bởi vậy, cơ cấu kinh tế nội ngành có sự chuyển dịch tích cực, tỷ trọng trồng trọt giảm, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản tăng (năm 2017 đạt 1.466 tỷ đồng), giá trị sản phẩm trên 1 đơn vị ha canh tác tăng (năm 2017 đạt 79,9 triệu đồng/ha, năm 2018 đạt 81 triệu đồng/ha); đã bước đầu hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như sản xuất lúa J02 tại xã Bảo Cường, Kim Phượng, sản xuất chè VietGAP tại xã Sơn Phú, Phú Đình… một số sản phẩm hàng hóa được thị trường biết đến và ưa chuộng như mỳ gạo Bao Thai Định Hóa, nếp cái hoa vàng, chè...góp phần đáng kể vào chương trình giảm nghèo ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, toàn huyện có 33 HTX, 21 làng nghề  16 trang trại. Bên cạnh đó, huyện cũng hỗ trợ thành lập được trên 20 hợp tác xã trồng và chế biến nông, lâm, thủy sản, cây dược liệu; 3 tổ hợp tác chăn nuôi dê, góp phần mở ra nhiều hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp.

Tiếp tục Hưởng ứng cuộc vận động “Thái Nguyên chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện đã phát động phong trào thi đua “Định Hóa chung sức xây dựng NTM” và vận động lực lượng lao động của các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp…cùng chung sức với nhân dân xây dựng NTM, giai đoạn 2016-2020. Qua triển khai thực hiện, BCĐ Chương trình NTM huyện vận động được trên 2 tỷ đồng. Nguồn lực này đã đóng góp tích cực hỗ trợ nhân dân thực hiện hoàn thành các công trình XD NTM được giao hàng năm.

Ngoài ra, trong 3 năm qua UBND huyện đã phối hợp chặt chẽ cùng Đoàn tình nguyện viên Hàn Quốc trong việc xây dựng mô hình làng Saemaul, tại xóm Tổ, xã Phượng Tiến. Đến nay, xóm Tổ đã có sự chuyển biến rõ nét đó là: Nhà văn hóa trung tâm xóm được xây dựng khang trang, đã hoàn thành công trình đường giao thông dài 321m, hỗ trợ người dân xóm Tổ xây dựng 03 trại nuôi thỏ với quy mô 240 nái/trại và thành lập 01 HTX Nông nghiệp-Dịch vụ-Thương mại Seamaul xóm Tổ, xã Phượng Tiến (hiện nay đang sản xuất miến dong)...bước đầu nhận thức của người dân đã được chuyển biến, tư duy sản xuất hàng hóa đã dần được hình thành...Năm 2016, UBND huyện đã lựa chọn thôn Bãi Hội xã Bảo Cường để hỗ xây dựng xóm điểm với cách làm vận dụng theo cách các tình nguyện viên Hàn Quốc hỗ trợ xóm Tổ xây dựng Làng mới. BCĐ Chương trình NTM huyện tuyên truyền vận động các hộ dân thôn Bãi Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Hòm tiết kiện xây dựng NTM”, phong trào trồng hoa ven các tuyến đường trong thôn, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân trong xóm (qua hơn 01 năm triển khai thực hiện, mỗi tháng các hộ trong thôn tiết kiệm được từ 8- 10 triệu để xây dựng xóm nông thôn mới, khơi dậy được phong trào, tạo niềm tin hưởng ứng của nhân dân...)

Phát huy kết quả đạt được, BCH Đảng bộ huyện Định Hóa đã họp và thống nhất ban hành Nghị quyết số 07/NQ- HU, v/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020, với mục tiêu đề ra, phấn đấu nâng tổng số xã đạt chuẩn là 10/23 xã hoàn thành xã nông thôn mới vào năm 2020. Các xã chưa đạt chuẩn, mỗi xã tăng từ 01 đến 02 tiêu chí/năm. Phấn đấu năm 2020 xã Bảo Cường đạt “xã nông thôn mới kiểu mẫu”; có 10 xóm đạt xóm “nông thôn mới kiểu mẫu”.

Ông Phạm Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thời gian tới, ngoài việc tranh thủ sự đầu tư nguồn lực từ Trung ương, tỉnh, huyện Định Hóa sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia đối ứng tiền, ngày công lao động để xây dựng hạ tầng cơ sở. Đặc biệt, đối với các xã nghèo, huyện sẽ tập trung hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất để từng bước nâng cao thu nhập cho người dân./.

DƯƠNG CHIÊM (Trung tâm VH-TT&TT Định Hóa)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:566

Tổng truy cập: 6904