Truy cập nội dung luôn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI NGUYÊN

Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học tại Trường mầm non Họa Mi

12-12-2017 00:00

 Tháng 12/2017, Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính Phủ đối với Trường Mầm Non Họa Mi. Thành phần đoàn giám sát gồm có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; Ban dân vận Thành ủy; CLB hưu trí thành phố; Hội khuyến học thành phố; Phòng giáo dục và đào tạo, Phòng nội vụ, Phòng tài chính kế hoạch, Liên đoàn lao động thành phố Thái Nguyên.Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Thị Chè, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả tự giám sát việc thực hiện dân chủ trong trường học theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính Phủ. Một trong các nội dung trọng tâm là việc Ban giám hiệu nhà trường đã thực hiện đầy đủ các nội dung công khai: Công khai kế hoạch công tác hàng năm, hàng tháng, hàng quý của hiệu trưởng; công khai việc tuyền dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm nhân sự, công tác đánh giá xếp loại, khen thưởng, kỷ luật; công khai việc giải quyết các chế độ, nâng ngạch, bậc lương, thay đổi vị trí làm việc đối với công chức viên chức nhà trường; công khai thu chi tài chính, kinh phí hoạt động hàng năm, quyết toán kinh phí hàng năm của nhà trường. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý, hướng dẫn cán bộ giáo viên thực hiện Quy chế dân chủ. Thực hiện tốt việc công khai, lấy ý kiến và giải quyết đơn thư khiếu nại của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và phụ huynh học sinh. Chủ động rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy ước đã ban hành. Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Các đồng chí thành viên đoàn giám sát đã có 5 ý kiến phát biểu, đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được và góp ý vào những nội dung nhà trường thực hiện còn thiếu sót, chưa phù hợp để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung giúp cho nhà trường tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Quy chế dân chủ trong nhà trường những năm tiếp theo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Anh thay mặt đoàn giám sát phát biểu đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ đã được Ban giám hiệu nhà trường quan tâm thực hiện thông qua việc ban hành các quy chế, quy ước; thực hiện các nội dung công khai theo quy định, tổ chức hội nghị cán bộ công chức ngay từ đầu năm học… Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ trong nhà trường, Ban giám hiệu nhà trường cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung: Quan tâm hệ thống hóa các văn bản, nhất là đối với các quy chế, quy ước đã ban hành thực hiện trong những năm qua; tiếp tục xây dựng nội quy của cơ quan theo đúng quy định; quy chế dân chủ trong nhà cơ quan theo đúng hướng dẫn; thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, hàng năm có kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo; kế hoạch giám sát của Ban Thanh tra nhân dân; quan tâm việc công khai và hình thức công khai các nội dung để cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường biết và thực hiện giám sát.

                                 

                                                                               Út Trinh

                                                        Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP Thái Nguyên

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:617

Tổng truy cập: 8044