Truy cập nội dung luôn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI NGUYÊN

Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

15-06-2017 00:00

       Thực hiện Chương trình phối hợp số 90/CTr-PH/Cp-ĐCTUBMTTQVN của Chính phủ- Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2016-2020 (Chương trình 90 về ATTP), Ban Thường trực UB MTTQVN tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ký Chương trình phối hợp số 43/CTr-PH/UBND-UBMTTQ về vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2016-2020 (chương trình 43 về ATTP); chỉ đạo MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp vận động và giám sát bảo đảm ATTP tại các cấp; tổ chức các Hội nghị chuyên đề “Công tác vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm”; phối hợp tổ chức quán triệt, triển khai, tuyên truyền các nội dung cơ bản của các chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư thực hiện tốt công tác bảo đảm ATTP để tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, đồng thời kiên quyết phê phán, xử lý theo quy định của pháp luật các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn.

Giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại huyện Đồng Hỷ 

       Thực hiện Chương trình giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2017, trong các ngày 16, 17,18 và 23, 24, 25/5, Đoàn khảo sát, giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức khảo sát và giám sát trực tiếp tại các huyện Đồng Hỷ, Phú Lương và Phú Bình công tác quản lý nhà nước về ATTP và triển khai Chương trình 90 về ATTP

       Qua khảo sát và giám sát, cho thấy cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp đã tích cực chỉ đạo, triển khai, thực hiện các biện pháp để đảm bảo ATTP như: Ủy ban nhân dân các cấp đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) liên ngành, xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa các thành viên BCĐ, ban hành các Kế hoạch, Quyết định triển khai công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn; các ngành đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP, kiến thức về ATTP; thực hiện việc thống kê, đánh giá, phân loại và phối hợp tổ chức tập huấn, xác nhận kiến thức ATTP cho các đối tượng; tổ chức phân cấp quản lý; tạo điều kiện cho các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm; bước đầu xây dựng, kết nối sản phẩm và chuỗi sản phẩm an toàn đến người tiêu dùng; phối hợp tổ chức cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy công bố phù hợp quy định ATTP cho các đơn vị; công tác quản lý phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm được quan tâm triển khai ở cấp huyện; có sự phối hợp trong tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; cấp huyện đã quan tâm bố trí kinh phí cho các hoạt động quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm; Chương trình 90 về ATTP bước đầu được triển khai ở cấp huyện.

       Tuy nhiên, các địa phương hiện còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác tham mưu, phối hợp của một số thành viên Ban chỉ đạo liên ngành còn hạn chế; chưa thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP. Đối với cấp xã : công tác kiện toàn BCĐ và phân công các thành viên chưa kịp thời; chưa phân công cán bộ theo dõi công tác quản lý nhà nước về ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp và công thương; công tác phối hợp giữa các ngành, MTTQ và các đoàn thể trong triển khai thực hiện chưa rõ nét; công tác vệ sinh và đảm bảo các điều kiện ATTP của các hộ bán hàng tại các chợ chưa được quan tâm đúng mức; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của các hộ sản xuất, kinh doanh, chế biến chưa thực hiện thường xuyên; chưa quan tâm đúng mức trong việc xây dựng phương án xử lý ngộ độc thức ăn; MTTQ chưa tham mưu triển khai thực hiện chương trình số 90 về ATTP; chưa bố trí kinh phí thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP.

       Trên cơ sở những mặt tích cực và những tồn tại hạn chế Đoàn đã ghi nhận những cố gắng nỗ lực của các địa phương, đồng thời đề nghị các địa phương cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong đó nhấn mạnh việc cần phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên để tuyên truyền, vận động các gia đình đoàn viên, hội viên cam kết thực hiện sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân giám sát quá trình sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; triển khai xét các xã được công nhận nông thôn mới và phường, thị trấn được công nhận đô thị văn minh phải đạt tiêu chí an toàn thực phẩm.

       Tại các cuộc giám sát, các địa phương kiến nghị với Đoàn giám sát xem xét kiến nghị với các cơ quan, đơn vị các nội dung: giảm lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu; tăng cường công tác tuyên truyền; phối hợp tập huấn và kết nối sản phẩm, trang bị thiết bị kiểm tra, phân cấp cho phòng NN&PTNT được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

Anh Tuấn


Thống kê truy cập

Đang truy cập:983

Tổng truy cập: 8018