Truy cập nội dung luôn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI NGUYÊN

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MTTQ THÀNH PHỐ TN

08-08-2019 00:00

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam được quy định trong Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam, Quyết định số 217-QĐ/TW, của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, để cụ thể hóa quyết định này Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2854-QĐ/TU, về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trên cơ sở các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh, Thành ủy Thái Nguyên đã ban hành Đề án số 07-ĐA/TU, về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2016 - 2020”. Thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội, MTTQ và các tổ chức chính thành phố Thái Nguyên đã triển khai, đạt những kết quả tích cực. Qua 5 năm, MTTQ thành phố đã chủ trì tổ chức giám sát trực tiếp được 18 cuộc và giáp sát gián tiếp được 23 cuộc tại 62 đơn vị; cấp xã giám sát trực tiếp được 264 cuộc và giám sát gián tiếp được 574 cuộc; các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã giám sát 823 cuộc, tập trung vào các nội dung như: thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (Chuyên đề về vận động, thu nộp, quản lý, sử dụng các loại quỹ và các khoản nhân dân đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng của các phường, xã xây dựng nông thôn các công trình công cộng), giám sát việc thực hiện dân chủ trong trường học đối với các trường tiểu học và trung học và mầm non công lập trên địa bàn thành phố; giám sát các khoản đóng góp quỹ ở xóm, tổ dân phố, giám sát cải cách thủ tục hành chính, luật an toàn vệ sinh thực phẩm, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ phát triển sản xuất và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giám sát luật lao động, luật bảo hiểm, công tác giảm nghèo việc vay vốn sản xuất, bảo vệ môi trường....Tham gia với Thường trực HĐND và các ban của HĐND giám sát  25 cuộc về lĩnh vực pháp luật, kinh tế, văn hóa xã hội. Phối hợp giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; giám sát việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp của HĐND thành phố khóa XVIII; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Hoạt động phản biện xã hội được thực hiện thông qua các hình thức như tổ chức hội nghị phản biện, gửi văn bản dự thảo đến các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan để láy ý kiến phản biện và đối thoại trực tiếp với các cơ quan, tổ chức có văn bản dự thảo được phản biện. Đã tổ chức 122 hội nghị góp ý 135 văn bản dự thảo, với gần 1.000 lượt ý kiến tham gia bằng văn bản và tham gia tại hội nghị.

Thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội tại thành phố Thái Nguyên đã có nhiều ý kiến phản biện xã hội của MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị xã hội đã được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, trở thành kênh thông tin quan trọng, cần thiết giúp Đảng, chính quyền khi xem xét quyết định các vấn đề quan trọng trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, qua giám sát đã hạn chế các sai phạm và giải quyết được nhiều bức xúc của người dân. Tuy nhiên qua thực tế hoạt động giám sát, phản biện thời gian qua còn gặp một số khó khăn như việc chọn lựa nội dung giám sát, phạm vi giám sát còn ít; kết luận giám sát còn chung chung, ngại va chạm, việc giám sát kết quả còn chưa thực hiện tốt; quy trình giám sát có nơi chưa đảm bảo, dễ dấn đến việc giám sát chuyển thành kiểm tra, quá quyền hạn so với quy chế; chưa phát huy được nhiều vai trò của các tổ tư vấn, các chuyên gia trên các lĩnh vực, chính vì vậy kết quả giám sát, phản biện chưa cao.

Từ những kết quả và hạn chế trong công tác giám sát, phản biện thời gian qua, Uỷ ban MTTQ thành phố đã rút ra những kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tới cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân các quy định của Đảng và Nhà nước về giám sát, phản biện xã hội để tạo sự thống nhất trong nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội.

Chuẩn bị tốt các điều kiện như: cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn; đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, có phẩm chất chính trị để làm công tác giám sát, phản biện xã hội; phương pháp giám sát phải bám sát hướng dẫn, các quy định, quy chế để triển khai thực hiện đúng quy trình, đồng thời vận dụng linh hoạt cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương và nội dung lĩnh vực giám sát. Các ý kiến kiến nghị phải được chắt lọc, giải pháp đưa ra phải đảm bảo hiệu quả, tính khả thi, đồng thời phải theo dõi, giám sát việc tiếp thu, thực hiện kiến nghị của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đơn vị sau giám sát.

Phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn, các nhân sỹ, trí thức, các nhà khoa học, các chuyên gia trên các lĩnh vực, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội kết hợp góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng lãng phí, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát phản biện xã hội hằng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình, lựa chọn nội dung giám sát đúng, trúng những vấn đề mà xã hội và nhân dân quan tâm, dư luận xã hội quan tâm, tạo điều kiện để mặt trận và các đoàn thể phản biện các dự thảo nghị quyết quan trọng của cấp ủy địa phương, đồng thời có điều kiện theo dõi đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện tốt các kiến nghị sau giám sát./.

Hoàng Thị Minh Thu

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Thái Nguyên

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:597

Tổng truy cập: 8047