Truy cập nội dung luôn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI NGUYÊN

PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

04-08-2019 00:00

Võ Nhai là huyện vùng cao của tỉnh Thái Nguyên, có diện tích tự nhiên là 83.923,14 ha; địa hình phức tạp, vùng sâu, xa đi lại còn khó khăn; dân số trên 68 nghìn người, có 08 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 69%. Huyện có 14 xã, 01 thị trấn, trong đó có 9 xã đặc biệt khó khăn, 05 xã có xóm đặc biệt khó khăn. Hiện nay toàn huyện có 138 người có uy tín ở cơ sở; cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp huyện Võ Nhai luôn quan tâm triển khai nhiều giải pháp trên mọi lĩnh vực để phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư.


Hội nghị cung cấp thông tin cho người uy tín ở cộng đồng dân cư huyện Võ Nhai

Hoạt động của người có uy tín tại huyện Võ Nhai trong thời gian qua luôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, là nhân tố tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Để phát huy hiệu quả vai trò người có uy tín trên các lĩnh vực của địa phương, MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đã vận động và phát huy được 120 người có uy tín tiêu biểu tham gia vào Ủy ban MTTQ các cấp; giới thiệu nhiều người uy tín, tiêu biểu tham gia vào HĐND các cấp. Thông qua các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ, đại biểu HĐND các cấp, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân được nắm bắt, phản ánh kịp thời đến các cấp, các ngành chức năng để phối hợp giải quyết.

Để người có uy tín phát huy được năng lực và kinh nghiệm trong công tác, hàng năm, MTTQ huyện đã phối hợp với Phòng Dân tộc, Công an huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền đối với người có uy tín; tăng cường cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương. Phối hợp tổ chức gặp mặt, tổ chức để người có uy tín thăm quan học tập kinh nghiệm ở các địa phương. Phát huy vai trò người có uy tín tham gia triển khai các phong trào, các cuộc vận động, như: Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp hòa giải những tranh chấp, bất hòa giữa các hộ gia đình trong xóm, xã.

Trong những năm qua,  người có uy tín trong cộng đồng dân cư huyện Võ Nhai ngày một tăng, có ảnh hưởng lớn trong công tác tuyên truyền vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Người có uy tín đã cùng với Ban công tác Mặt trận ở các xóm, bản lồng ghép các nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tự quản về an ninh trật tự như không đi lao động trái phép sang Trung Quốc, nâng cao tinh thần cảnh giác chống mọi âm mưu gây mất đoàn kết và chia rẽ dân tộc, chống tuyên truyền đạo trái pháp luật; vận động nhân dân xóa bỏ các tập tục lạc hậu, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Điển hình như ông Triệu Hải Tiền, sinh năm 1950, dân tộc Nùng, người có uy tín của xóm Na Phài, xã Phú Thượng, là người làm kinh tế giỏi với mô hình kinh tế trồng cây ăn quả gồm cây Quýt Bắc Sơn, cây Nhãn cho thu nhập cao, không chỉ lo cho kinh tế gia đình, ông còn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm để giúp đỡ bà con trong xóm cùng phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Ông Triệu Tiến Vượng, sinh năm 1960, dân tộc Dao, Bí thư chi bộ, trưởng Ban công tác Mặt trận, đồng thời là người có uy tín của xóm Làng Hang, xã Phương Giao tích cực vận động nhân dân trong xóm quyên góp 35.000.000đ, vận động nhân dân đối ứng 95.000.000đ xây nhà văn hóa xóm đạt chuẩn và xây dựng 100m đường bê tông vào nhà văn hóa xóm. Ông Tạ Văn Bách, sinh năm 1967, dân tộc Tày là Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận, đồng thời là người có uy tín của xóm Làng Lường, thị trấn Đình Cả, ông đã vận động nhân dân trong xóm và các nhà hảo tâm ủng hộ tổng số tiền 474 triệu đồng và vận động nhân dân vừa mua, vừa hiến đất được 725m2 để xây dựng nhà văn hóa... Còn nhiều những gương điển hình tiên tiến là người có uy tín khác đã được cộng đồng suy tôn, gương mẫu đi đầu trong các phòng trào thi đua, được nhân dân và cấp ủy, chính quyền cơ sở tin tưởng.

Vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư ở huyện Võ Nhai được phát huy, góp phần quan trọng trong việc vận động nhân dân thức hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Để tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng và phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các ấp ủy, chính quyền cần tăng cường sự lãnh đạo, định hướng nhiệm vụ, nội dung hoạt động đối với người có uy tín, gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của địa phương. MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của người uy tín trong vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những các nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực, nhằm động viên, khuyến khích, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương./.

Dương Văn Ngoan

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Võ NhaiThống kê truy cập

Đang truy cập:676

Tổng truy cập: 8031