Truy cập nội dung luôn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI NGUYÊN

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 Số: 49/HD-MTTQ-BTT hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 31/03/2020 Phạm Thái Hanh
2 35/HD-MTTQ-BTT HƯỚNG DẪN Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020 12/02/2020 Phạm Thái Hanh
3 34 /HD-MTTQ-BTT HƯỚNG DẪN Công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020 11/02/2020 Nguyễn Thanh Tùng
4 33 /HD-MTTQ-BTT HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 11/02/2020 Nguyễn Thanh Tùng
5 32 /HD-MTTQ-BTT HƯỚNG DẪN tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 10/02/2020 Phạm Thái Hanh
6 31/HD-MTTQ-BTT HƯỚNG DẪN Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020 05/02/2020 Lê Ngọc Linh

Thống kê truy cập

Đang truy cập:564

Tổng truy cập: 8048