Sự kiện

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH THÁI NGUYÊN, NHIỆM KỲ 2019-2024
(12/03/2019)
Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.
(14/03/2019)
Tranh cổ động tuyên truyền Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 20124
(19/03/2019)
Sáng ngày 19/3/2019, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ diễn ra trong không khí phấn khởi. Tới dự có các đồng chí: Lê ngọc Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Khắc Tân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đồng Hỷ; Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; các đại biểu mời cùng 79 đại biểu chính thức của Đại hội.
(20/03/2019)
Ngày 20/3/2019, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2014-2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các tổ chức thành viên cùng các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ khóa XIV.
(25/03/2019)
Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đăng trên Bản tin Công tác Mặt trận và Website: mattranthainguyen.org.vn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa XIV tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp, các tầng lớp nhân dân về:
(11/04/2019)
Ngày 11-4, Ủy ban MTTQ T.P Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là Đại hội điểm cấp huyện được Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên lựa chọn để rút kinh nghiệm. Dự Đại hội có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.
(14/05/2019)
Trong hai ngày (13-14/5/2019), Ủy ban MTTQ huyện Phú Bình đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnhThái Nguyên.
(21/05/2019)
Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa huyện Định Hóa luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Từ đó góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.
(17/07/2019)
Ngày 16, 17-7, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2014 - 2019; đề ra mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024.